ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Зоран С. Илић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Повртарство
...
ФОТОГРАФИЈА
zoran_ilic63@yahoo.com
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Зоран (Светислав) Илић је рођен 6.марта 1963. године у Косовској Митровици. Основну и средњу школу завршио је у родном граду са одличним успехом. По служењу војног рока уписао је Пољопривредни факултет општег смера у Приштини школске 1982/83 и завршио новембра 1986. Од априла 1987. почиње да ради као асистент на предмету “Повртарство” на Пољопривредном факултету у Приштини.
Последипломске студије уписује 1987. у Новом Саду на смеру “Гајење њивског биља”. Магистарски рад на истом факултету одбранио је 1990. а докторску дисертацију под насловом “Утицај услова производње и чувања на квантитативна и квалитативна својства цвекле (B.vulgaris ssp. esculenta)” 1993 године. У звање доцента изабран је 1993. на предмету Повртарство, за ванредног професора 1998 године а у звање редовног професора јуна 2004.
До сада је објавио 280 научних радoвa (од тога је први аутор у 170 радова) од којих је већи део објављен у иностраним часописима и то ; Journal of the Science of Food and Agriculture, International Journal of Food Science and Technology, Journal of Food, Agriculture & Environment, Food Bioprocess Technology, Fresenius Environmental Bulletin, Polish Journal of Environmental Studies, Indian Journal of Agricultural Science, Scietia Horticulturae, African Journal of Biotechnology, Advances in Horticultural Science, Tropical Agricultural Research and Extension, Folia Horticulturae, Acta Horticulture а у домаћим часописима у Савременој пољопривреди, Селекцији и семенарству, Пољопривреди, Архиву за пољопривредне науке... Учестовао је на међународним скуповима у Израелу, Јордану, Турској, Италији, Кипру, Бугарској, Португалији, Аустрији, Румунији, Македонији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори.....
Као први аутор до сада је објавио две монографије и 4 уџбеника. Учесник је на свим пројектима у земљи (технолошким и националним) везаним за производњу поврћа. Тренутно је укључен на пројекту ТР31027 ,,Органска пољопривреда,, и на међународном SEEDNetprojektu финансиран од стране Swedish Biodiversity Centra ,,Development Network Southeast Europe for plant genetic resources,,
Боравио је више пута у Иностранству. Учесник је Инернационалног курса“ – Postharvest Physiology, Pathology & Handling of fresh commodities “ у трајању од 5 недеља (5. II 1999 – 11. III. 1999 ) у Израелу. Наредне године одлази на студијски боравак уз учешће на Међународном пројекту “EU/FAIR grant No. CT-98-4211” u трајању од 7 месеци ( V –XII , 2000) u ARO, Volcani Center, Bet Dagan, Israel. У истом научном Институту такође борави 2007. у трајању од 5 месеци .
Од бројних функција и активности на факултету и Универзитету издвајају се следеће : члан Научно-наставног већа Универзитета (1996-1998), шеф за наставу на Пољопривредном факултету(1994-1998), продекан на Пољопривредном факултету (1998- 2000). Јуна 1999. године одликован је ,,Медаљом заслуга у области одбране и безбедности,,
Новембра 2003 изабран је за помоћника Министра Пољопривреде Републике Србије, ресор за животне ресурсе.
Од 2010-2018. ангажован је у настави на Универзитету UDUCOS, Факултет за органску пољопривреду у Сремској Каменици. Одржава наставу на Агрономском факултету у Чачку Укључен је на докторским студијама на матичном факултету у Лешку. Ментор је 2 докторске дисертације и коментор једне. Страни је оцењивач (External exterminator) у једној докторској дисертацији и 6 мастер радова на Tshwane University, Department of Crop Sience, Pretoria, Јужна Африка.
Отац је четворо деце. Говори, пише и чита Енглески језик.

Избор у звање

2004.
Пољопривредни факултет Приштина - Лешак
Повртарство

Докторат

1993
Пољопривредни факултет Нови Сад
Повртарство

Магистратура

1990
Пољопривредни факултет Нови Сад
Повртарство

Специјализација

1999, 2000, 2007
Volcani Center, Israel
Postharvest

Диплома

1986
Пољопривредни факултет Приштина
Општи смер

Пројекти

“ Razvoj i primena novih tehnoloških postupaka u gajenju povrća i krompira u cilju potpunijeg iskorišćavanja novih sorata i alternativnih izvora energije” , - Ministarstvo za nauku Srbije, 1994-1997
Od 2002 -2005 u okviru Nacionalnog projekta “Biotehnologija i agroindustrija” u okviru programa“ Proizvodnja i prerada povrća i krompira ”učestvuje na projektu BTN.3.1.6.0436.B. ”Proizvodnja i prerada crnog luka”
Od 2005-2008 u okviru Nacionalnog Projekta «Biotehnologija i agroindustrija« u okviru programa povrće, učestvuje u projektu BTN. 331008 - Proizvodnja mariniranog mini povrća.
Od 2008-2011- BT-20147 Izučavanje novog proizvodnog koncepta u cilju dobijanja zdravstveno bezbednog povrća za svežu potrošnju i čuvanje uz uštedu energije.
2011-2014 - TR31027 ; Organska poljoprivreda : unapredjenje proizvodnje primenom djubriva, biopreparata i bioloskih mera,,

b) Međunarodni projekti
EU/FAIR grant No. CT-98-4211
No. 406-0813-01 Ministry of Agriculture, Israel

Међународни Regional project – Swedish Biodiversity Centre SEEDNet 2007-2010 «Развојна мрежа југоисточне Европе за биљне генетичке ресурсе,,

Одабране референце

Књиге

1. Калемљење поврћа (2020). . Илић С.З., Миленковић Л., Шунић Љ.. Универзитет у Приштини-Косовска Митровица. Пољопривредни факултет Приштина-Лешак. ISBN 978-86-80737-62-1 COBISS.SR-ID 1557044

2. Органска производња поврћа. (2013). p. 336. Educons University, Novi Sad. ISBN 978-86-913965-3-4 COBISS.SR-ID 279234311

3. Берба, сортирање, паковање и чување поврћа. (2009). p. 388. Универзитет у Приштини-Косовска Митровица. Пољопривредни факултет Приштина-Лешак. ISBN 978-86-910563-2-2- COBISS.SR-ID 170535948

4. Физиологија и технологија чувања поврћа и воћа. (2007). p. 321.Универзитет у Приштини-Косовска Митровица. Пољопривредни факултет Приштина-Лешак. ISBN 978-86-910563-0-8 COBBIS.SR-ID 14330316

5. Чување поврћа (2002). p. 230. Универзитет у Приштини-Косовска Митровица. Пољопривредни факултет Приштина-Лешак. COBISS-ID 96086028

6. Цвекла (1995). p. 140 , Универзитет у Приштини. Пољопривредни факултет, ISBN 86-81029-27-4

7. Органска пољопривреда : унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера,, Издавач Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду. Уредник Маја Манојловић. Поглавље : Илић, Миленковић- Унапређење производње и квалитета органског поврћа,, стр. 191-212 CIP 361.147(082) COBISS SR ID 68460553

Chapter

Elazar Fallik, Zoran Ilic, (2022). Chapter 20 - Mitigating contamination of fresh and fresh-cut produce. Editor(s): Wojciech J. Florkowski, Nigel H. Banks, Robert L. Shewfelt, Stanley E. Prussia, Postharvest Handling (Fourth Edition), Academic Press, Pages 621-649, doi: 10.1016/B978-0-12-822845-6.00020-8

Fallik E., Ilić Z . (2019). Positive and negative effects of heat treatment on the incidence of physiological disorders in fresh produce. In : Postharvest Physiological Disorders in Fruits and Vegetables. by Sergio Tonetto de Freitas, Sunil Pareek. Chapter 6: 111-128. CRC Press. p-355 ISBN 9781138035508 - CAT# K31725. Series: Innovations in Postharvest Technology Series. М-13.

Fallik E. Ilić S. Z. (2019). Control of postharvest decay of fresh produce by heat treatments; the risks and the benefits. Chapter 16. 521- 538 In Book: Postharvest Pathology of Fresh Horticultural Produce. CRC Press. Edited by Lluís Palou, Joseph L. Smilanick, 824 pages. ISBN: 9781138630833. e-Book ISBN 9781315209180 DOI: 10.1201/9781315209180-16

Ilić Zoran., Kapoulas Nikolaos, Šunić Ljubomir (2014). Tomato fruit quality from organic and conventional production. p.147-169, http://dx.doi.org/10.5772/58239 In: Organic Agriculture Towards Sustainability. InTech. Editor Vytautas Pilipavicius ISBN 978-953-51-1340-9, 282 pages, May, 2014 DOI: 10.5772/57033

Zoran S. Ilić, Elazar Fallik (2016). Pre and postharvest treatments affecting bell pepper antioxidant activity. In: Peppers: Harvesting Methods, Antioxidant Properties and Health Effects. Editor: Beatrice Dawson. pp.1-41. Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-63484-839-8 Invited Chapter

Elazar Fallik, Zoran Ilić (2017). Pre and postharvest treatments affecting flavor quality of fruits and vegetables. p.139-169 In: Siddiqui M.W.(ed), Preharvest modulation of postharvest fruits and vegetables quality. AAP-CRC Press, USA ISBN: 978-0-12-809807-3 http://dxdoi.org/10.1016/B978-0-12-809807-3.00006-8 Invited Chapter M- 12

Elazar Fallik, Zoran Ilić. Hot water treatments. p.231-247 In: Sunil Pareek (ed), Novel postharvest treatments of fresh produce CRC Press. Reference - 700 Pages - 84 B/W Illustrations ISBN 9781498729918 - CAT# K26101 23. November, 2017. Invited Chapter M- 12


Mini invited review :

Elazar Fallik and Zoran Ilic. 2014. Grafted vegetables – the influence of rootstock and scion on postharvest quality. Folia Horticulturae. 26 (2) 79-90 Poland (PN ISSN: 0867-1761)

Relevant references

Stanojević, J.; Ilić, Z.S.; Stanojević, L.; Milenković, L.; Kovač, R.; Lalević, D.; Šunić, L.; Milenković, A.; Cvetković, D. Essential Oil Yield, Composition, and Antioxidant Activity in Two Umbel Maturity Stages of Wild Carrot (Daucus carota L. ssp. carota) from Montenegro. Horticulturae 2023, 9, 328. https://doi.org/10.3390/ horticulturae9030328 M-21 IF 2.923

Šunić, Lj., Ilić, Z:S., Stanojević Lj, Milenković L,, Stanojević,J., Kovač R, Milenković A., Cvetković D. 2023. Comparison of the essential oil content, constituents and antioxidant activity from different plant part during development stage of wild fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Horticulturae 2023, 9, M-21 IF 2.923

Lalević, D.; Ilić, Z.S.; Stanojević, L.; Milenković, L.; Šunić, L.; Kovač, R.; Kovačević, D.; Danilović, B.; Milenković, A.; Stanojević, J.; Cvetković, D. Shade-induced effects on essential oil yield, chemical profiling, and biological activity in some Lamiaceae plants cultivated in Serbia. Horticulturae 2023, 9, 84. https://doi.org/10.3390/ horticulturae9010084 IF 2,923 M-21

Stanojević J., Simonović N., Stanojević Lj., Ilić Z., Milenković A., Cvetković D. 2022. Comparative analysis of chemical composition and antioxidant activity of essential oil isolated from orange and red marigold (Tagetes patula L.) flower petals. Biologica Nyssana, 13 (2) 205-216 DOI: 10.5281/zenodo.7476279

Milenković, A., Ilić Z., Stanojević, L., Milenković, L., Šunić, L., Lalević, D., Stanojević, J., Danilović, B., Cvetković, D. 2022. Essential oil yield, composition, antioxidant and microbial activity of wild fennel (Foeniculum vulgare Mill.) from Monte Negro coast. Horticulturae 2022, 8, 1015. https:// doi.org/10.3390/ horticulturae8111015 M-21 IF 2.923

Ilić, Z.; Stanojević, L.; Milenković, L.; Šunić, L.; Milenković, A.; Stanojević, J.; Cvetković, D. The yield, chemical composition, and antioxidant activities of essential oils from different plant parts of the wild and cultivated oregano (Origanum vulgare L.). Horticulturae 2022, 8, 1042. https://doi.org/ 10.3390/ horticulturae8111042 M-21 IF 2.923

Stanojević, L., Stanojević, J., Milenković L., Šunić L., Kovač R., Cvetković D., Babić M., Ilić Z. Aroma profile and antioxidant activity of sweet basil aqueous extracts affect by light modification. J. Essential Oil Bearing Plants 2022, Har Krishan Bhalla & Sons DOI: 10.1080/0972060X.2022. 2124888 M21 IF 2.14

Kovačević Dragan, Manojlović Maja, Čabilovski Ranko, Ilić S., Zoran, Petković Klara, Štrbac Mirna, Vijuk Mirjana. 2022. Digestate and manure use in kohlrabi production: Impact on plant-available nutrients and heavy metals in soil, yield, and mineral composition. Agronomy. MDPI 2022, 12, 871. https://doi.org/10.3390/agronomy12040871

Ilić, Z.S.; Milenkovic, L.; Sunic, L.; Fallik, E. 2022. Preharvest techniques reduce losses by environmental stresses during vegetables production and storage, in Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Horticulturae, 16-30 April 2022, MDPI: Basel, Switzerland, Biology and Life Sciences Forum. Manuscript ID: blsf-1891597 doi:10.3390/IECHo2022-12506

Ilić S.Z., Milenković L., Tmušić N., Stanojević Lj., Cvetković D. Essential oils content, composition and antioxidant activity of lemon balm, mint and sweet basil from Serbia. LWT Food Science and Technology. 2022, 153: 112210. M21a IF 4.952

Fallik, E., Ilić, Z. (2021). The Influence of Physical Treatments on Phytochemical Changes in Fresh Produce after Storage and Marketing. Agronomy 2021, 11, 788. https://doi.org/10.3390/agronomy11040788 M-21 IF 2.603

Milenković L., Ilić S.Z., Šunić Lj., TmušićN., Stanojević Lj., Stanojević J., Cvetković D. Modification of light intensity influence essential oils content, composition and antioxidant activity of thyme, marjoram and oregano. Saudi Journal of Biological Sciences. 2021. 28(11);6532-6543. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.07.018. M-21a IF 4.219

Ilić S.Z., Milenković L., Šunić Lj., Tmušić N., Mastilović J., Kevrešan Ž., Stanojević Lj., Danilović B., Stanojević J. 2021. Efficiency of basil essential oil antimicrobial agents under different shading treatments and harvest times. Agronomy MDPI 2021, 11, 1574. https://doi.org/10.3390/agronomy11081574. M-21 IF 3.317

Tmušić, N.; Ilić, Z.S.; Milenković, L.; Šunić, L.; Lalević, D.; Kevrešan, Ž.; Mastilović, J.; Stanojević, L.; Cvetković, D. Shading of medical plants affects the phytochemical quality of herbal extracts. Horticulturae 2021, 7,437. https://doi.org/10.3390/ horticulturae7110437 M-21 IF 2.331

Bantis, Mariangela Fotelli, Zoran S. Ilić, Athanasios Koukounaras (2020). Physiological and phytochemical responses of spinach baby leaves grown in a PFAL system with LEDs and saline nutrient solution. Agriculture. 10, 574; doi:10.3390/agriculture10110574 М-21 IF 2.074

Ilić, S.Z., Milenković L., Elazar Fallik, Ljubomir Šunić, Aleksandra Jakšić, Aleksandra Bajić, Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović. (2020) Grafting and shading the - influence on postharvest tomato quality. Agriculture. 10, 181; doi:10.3390/agriculture10050181 М-21 IF 2.074

Milenković L., Mastilović J., Kevrešan Z., Bajić A., Gledić A., Stanojević L., Cvetković D.,Šunić Lj.,Ilić S.Z. (2020). Effect of shading and grafting on yield and quality of tomato. Journal of the Science Food and Agriculture. 100, 623-633 ID: JSFA10057 DOI: 10.1002/jsfa.10057 M-21 IF 2.440

Stanković-Popić M, Trajković R., Šunić L., Ilić S. Z. (2020). Bioindicative operation of pollutants from mine tailings in the Kišnica mine and fly ash from the thermal power plant Obilić on vegetable plants. Fresenius Environmental Bulletin 28 (1): M-23 IF 0.320

Zoran S. Ilić, Lidija R. Milenković, Ljubomir S. Šunić, Saša Barać., Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Dragan Cvetković, Ljiljana Stanojević. (2019). Bioactive constituents of red and green lettuce grown under colour shade nets. Emirates Journal of Food and Agriculture 31(12): M-22 IF 1.008

Mastilović Jasna, Kevrešan Žarko, Jakšić Aleksandra, Milovanović Ivan, Stanković Milica, Trajković Radmila, Milenković Lidija, Ilić S. Zoran. (2019). Influence of shading on postharvest lettuce quality: differences between exposed and internal leaves. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (1):65-72 M-22 IF 1.020

Milenković L, Stanojević J, Cvetković D, Stanojević L, Lalević D, Šunić L, Fallik E., Ilić S.Z. (2019). New technology in basil production with high essential oil yield and quality. Industrial Crops and Products 140, 111718 10.1016/j.indcrop.2019.111718 M-21a IF 4. 191

Zoran, S. Ilić., Elazar Fallik (2017). Light quality manipulation improve vegetables quality at harvest and postharvest: A review. Environmental and Experimental Botany. 139: 79 90 M- 21a IF 3.707

Kapoulas N., Koukounaras A., Ilić Z S. (2017). Nutritional quality of lettuce and onion as companion plants from organic and conventional production in north Greece. Scientia Horticulturae. 219, 310-318 M-21 IF 1.624

Ilić S.Z., Milenković L., Dimitrijević A., Stanojević L., Cvetković D., Kevrešan Ž., Elazar Fallik., Mastilović J. (2017). Light quality manipulation by color nets improve quality of lettuce from summer production. Scientia Horticulturae 226, 389-397 M-21 IF 1.624


Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Elazar Fallik (2017). Effect of shading by coloured nets on yield and fruit quality of sweet pepper. Zemdirbyste-Agriculture 104 (1): 53-62 IF 0.569

Ilić S. Z., Šunić L., Fallik E. (2017). Quality attributes and composition of mini sweet peppers during storage in modified atmosphere packaging. Romanian biotechnological letters 22 (1): 12214-12223 IF 0.404

Zoran S. Ilić, Žarko Kevrešan, Jasna Mastilović, Lana Zorić, Alena Tomšik, Miona Belović, Mladenka Pestorić, Dunja Karanović, Jadranka Luković. (2017). Evaulation of mineral profile, texture, sensory and structural characteristics of old pepper landraces. Journal of Food Processing and Preservation. 41(5), n/a, e13141. DOI: 10.1111/jfpp.13141 M-22 IF 0.894

Ilić, Z.S., Šunić, Lj., Stanojević, Lj, Cvetković, D., Mastilović, J., Kevrešan, Ž., Fallik, E. (2017). Effects of harvest time and postharvest treatments on carrot quality during prolonged cold storage. ACTA Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 16(5): 63-75 M-23 IF 0.523

Zoran. S. Ilić, Ljubomir Šunić, Jasna Mastilović, Žarko Kevrešan, Mladenka Pestorić, Miona Belović, Nenad Magazin (2016). Quality of root vegetables during prolonged storage. Agriculturae Conspectus Scientificus ACS 81 (2): 115-122.

Zoran S. Ilić., Lidija Milenković., Šunić Ljubomir, Elazar Fallik. (2015). Effect of coloured shade-nets on plant leaf parameters and tomato fruit quality. Journal of the Science of Food and Agriculture. 95: 2660-2667. DOI: 10.1002/jsfa.7000 IF 1.879 M-21

Ilić S. Zoran, Mirecki Nataša, Radmila Filipović-Trajković, Kapoulas Nikolaos, Lidija Milenković., Šunić Ljubomir (2015). Effect of Pb on Seed Germination and his Translocation in Different Seed Tissues during Sprouting. Fresenius Environmental Bulletin . 24 (2): 670-675. IF 0.380 M-23

Mirecki N, Agič R ., Milenković L., Šunić Lj., Ilić S.Z. (2015). Transfer factor as indicator of heavy metals content in plants. Fresenius Environmental Bulletin 24:(11c) 4212-4219 IF 0.380 M-23

Mirecki, N., Ilić, S. Z., Šunić Lj. (2015). Nitrate content in carrot, celeriac and parsnip at harvest time and during prolonged cold storage. Fresenius Environmental Bulletin . 24 (10a): 3266-3273 IF 0.380 M-23

Ilić, S. Z., Šunić, Lj. (2015). Nitrate content in root vegetables during different storage conditions . Acta Horticulturae, 1079: 659-666 M-33

Ilić, S. Z, Šunić, Lj. (2015). Carbohydrate changes in parsnip (Pastinaca sativa L.) during long-term cold storage. Acta Horticulturae, 1079: 667-674. M-33
Ilić S. Z, Kapoulas N, Šunić Lj, Beković D. Mirecki N. (2014). Heavy metals and nitrate content in tomato fruit grown in organic and conventional production system. Polish Journal of Environmental Studies. 23(6): 2027-2032 DOI:10.15244/pjoes/ 23922 IF 0.600

Ilić S Zoran., Šunić Ljubomir, Mirecki Nataša and Elazar Fallik. 2014. Cultivars Differences in Keeping Quality and Bioactive Constituents of Bell Pepper Fruit during Prolonged Storage. Journal of Advances in Biotechnology. Vol. 4, No. 1: 313-318. ISSN 2348-6201

Ilić S. Z., Kapoulas N., Beković D., Milenković L. (2013). Micronutrient composition and quality characteristics of tomato from conventional and organic production. Indian Journal of Agriculture Science. 83 (6), 651-655 , IF 0.180 M-23

Zoran S. Ilić, L Milenković, M Vasić , Z Girek, M Zdravković, J. (2013). Zdravković. Old cultivars and populations from traditional pepper-growing regions of Serbia as breeding potential. Journal of Agricultural Science. 5 (6):132-140

Zoran S. Ilić, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković. (2013). Effect of postharvest treatments and storage conditions on quality parameters of carrots (Daucus carota L.). Journal of Agricultural Science. 5 (5): 100-106.

Ilić S. Z., Marinković, D., Trajković R., Šunić Lj, Perzelan, Y., Alkalai-Tuvia, S., Vinokur, Y., Fallik, E. (2013). Effect of 1-methylcyclopropene on the antioxidant capacity and postharvest quality of tomato fruit. African Journal of Biotechnology. 12 (6), 547-553

Kapoulas N., Ilić S. Z., Milenković L, Mirecki N. (2013). Effects of organic and conventional cultivation methods on micronutrient contents and taste parameter in tomato fruit. Agriculture & Forestry. 59 (3): 7-18.

Ilic S. Z., Trajkovic R., Fallik E. Alkalai-Tuvia Sh. Vinokur Y. : (2012). Influence of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on postharvest storage quality in green bell pepper fruit. Food and Bioprocess Technology Vol.5 (7): 2758-2767 IF 4.114 M-21

Zoran S. Ilić, Lidija Milenković, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Elazar Fallik. (2012). Effects of the modification of light intensity by color shade nets on yield and quality of tomato fruits. Sciencia Horticulturae, 139, 90-95 IF 1.527 M-21

Ilić S. Z, Trajković R., Fallik E., Perzelan Y., Alkalai-Tuvia Sh. (2012). Effect of prestorage heat treatment and individual shrink packaging on quality and nutritional value of bell pepper stored at suboptimal temperature. International Journal of Food Science and Technology, 47, 83–90. IF 1.223

Radmila Filipović-Trajković., Zoran S. Ilić ., Šunić Ljubomir., (2012). The potential of different plant species for heavy metals accumulation and distribution. Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol 10 (1), 132-137. IF 0.425

Milenković L.,.Ilić S. Z.., Đurovka M., Kapoulas N., Mirecki N., Fallik. E. (2012). Yield and pepper quality as affected by light intensity using color shade nets. Agriculture & Forestry 58 (1)19- 23

Ilić S. Z., Filipović-Trajković R., Lazić S., Bursić V., Šunjka D. (2011). Maleic hydrazide residues in the onion bulbs induce dormancy and hamper sprouting for long periods. Journal of Food, Agriculture and Environment. Vol.9 (1): 113-118.
IF 0.425

Nikolaos Kapoulas, Zoran S. Ilić, Radmila Trajković, Lidija Milenković, Mihal Đurovka. (2011). Effect of organic and conventional growing systems on nutritional value and antioxidant activity of tomatoes. African Journal of Biotechnology. 10 (71) 15938- 15945
IF 0.573

Jemrić T., Ilić Z. (2012). Present state of cold chain and postharvest loss of fruits and vegetables in Croatia and Serbia. Agriculturae Conspectus Scientificus. Vol 77 (1): 1-4

Goren A., Alkalai-Tuvia, S., Perzelan, Y., Aharon, Z., Ilić Z., and E. Fallik. (2010). Harvested tomato quality and nutritional levels as affected by high temperatures in Mediterranean wholesale markets, and home or refrigerated temperatures. Advances in Horticulture Science 24 (3) 1-7

Fallik,E., Bar-Yosef, A., Alkalai-Tuvia, S., Aharon, Z., Perzelan, Y., Ilić, Z. and Lurie, S. (2009). Prevention of chilling injury in sweet bell pepper stored at 1.5°C by heat treatments and individual shrink packaging. Folia Horticulturae Ann.21 (2), 87-97

Bar-Yosef,A., Alkalai-Tuvia, S., Perzelan, Y., Aharon, Z., Ilić, Z., Lurie, S. and Fallik, E.(2009). Effect of shrink packaging in combination with rinsing and brushing treatment on chilling injury and decay of sweet pepper during storage. Advances in Horticulture Science 23: (4) 225-230.

Zoran S. Ilić., Ljubomir Šunić., Lidija Milenković. (2016). Extended harvest time improve the shelf life of cereliac (Apium graveolens L. var. rapaceum) through postharvest treatment and storage conditions. Acta Horticulturae, 1142: 269-275

Zoran S. Ilić., Lidija Milenković., Ljubomir Šunić. (2016). Photo-selective netting for improved performance of tomato fruit. Acta Horticulturae, 1142: 261-267

Ilić Z., E. Fallik., Alkalai-Tuvia, S., Perzelan, Y., Aharon, Z. (2012). Postharvest quality of mini sweet peppers as affected by several types of bulk packaging. Proccedings of the 28th International Horticultural Congress on Science and Horticulture for people. Acta Horticulturae, No 934, 1239-1246

Ilić Z.., Vukosavljević P., Zaric V. (2012). Cold chain strategy for Serbia. Proccedings of the 28th International Horticultural Congress on Science and Horticulture for people. Acta Horticulturae, No 934, 89-96

Ilić Z., Milenković,L., Đurovka,M., Trajković R. (2009) : The Effect of Long-term Storage on Quality Attributes and Storage Potential of Different Onions Cultivars. Acta Horticulturae No 830 p.635-642

Ilić Z., Y. Vinokur, A. Ben-Yosef, Y. Pertzelan, Sh. Alkalai-Tuvia & E. Fallik (2009) : Hydrophilic and Lipophylic Antioxidant Activity Changes at Different Ripening Stages in Tomato Fruit During Postharvest Storage . Acta Horticulturae No 830 p. 627-634

Ilić Z., Y. Vinokur, A. Ben-Yosef, Y. Pertzelan, Sh. Alkalai-Tuvia & E. Fallik: (2009) The influence of 1-MCP on chlorophyll, antioxidants activity and quality changes in "ever-green" and red pepper fruits after harvest. Acta Horticulturae No 830 p. 643-651

Ilić Z., Fallik E. (2007) : Stem Scar- Major Pathway for Quality Changes in Tomato Fruit Stored at Different Temperatures. First International Symposium on Fresh Food Quality Standards. Better food by Quality& Assurance. Amman, Jordan. Acta Horticulturae N0 741, 213-218

Ilić Z., Fallik E. (2007): Postharvest quality of melons during the storage at low temperatures. 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Bursa, Turkey. Acta Horticulturae. No 729, 417-421

Ilić Z., Fallik E., (2005): Effect of Prestorage Manipulation on the Reduction of Chilling Injury in Tomatoes. Proceedings of the Fifth International Postharvest Symposium.Verona, Italy. Acta Horticulturae, N0 682, 1639-1645.

Fallik E., Ilić Z., Tuvia –Alkalai, S., Copel., Polevaya Y., (2002): A short hot water rinsing and brushing reduces chilling injury and enhance resistance against Botrytis cinerea in fresh harvested tomato. Advances in Horticulturae Science 16: (1), 3-6

Ilić Z., Polevaya Y., Tuvia–Alkalai, S., Copel A., and Fallik E., (2001): A short prestorage hot water rinse and brushing reduces decay development in tomato, while maintaining its quality. Tropical Agricultural Research and Extension 4 (1) : 1-6
Основне студије-предмети
Посебно повртарство
Чување поврћа
Мастер студије-предмети
Производња поврћа на отвореном
Докторске студије-предмети
Екологија и агротехника повртарског биља
Физиологија чувања поврћа