ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Бојана Миленковић
Асистент
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Пољопривредна техника
...
ФОТОГРАФИЈА
Bojana Milenkovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Рођена 19. Јула 1970.године у Хагену-Немачка.Основну школу завршила у Пожаревцу као и средњу школу гимназију „Јован Шербановић“Завршава Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 1996.године са просеком 8,37,са темом на дипломском раду „УПОРЕДНА ИСПИТИВАЊА ОСТВАРЕНОГ ПРИНОСА ЗРНА ХИБРИДНОГ КУКУРУЗА РАЗЛИЧИТЕ ДУЖИНЕ ВЕГЕТАЦИОНОГ ПЕРИОДА У УСЛОВИМА СТИГА „Од децембра 1999. године ради као асистент на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини са седиштем у Лешку. Последипломске студије завршава 2004 /05.године на Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини са седиштем у Лешку, са просечном оценом 10,0 одбранивши тезу под насловом „ЕФЕКТИ РАДА МЕХАНИЧКИХ СЕЈАЛИЦА И ПНЕУМАТСКИХ СЕЈАЛИЦА ЗА СЕТВУ КУКУРУЗА У РАСИНСКОМ ОКРУГУ „
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини септембра 2016.године године одбранила је докторску дисертацију под насловом „УТИЦАЈ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА САМОХОДНИХ СИЛАЖНИХ КОМБАЈНА НА СПРЕМАЊЕ И ХРАНЉИВУ ВРЕДНОСТ СИЛАЖЕ КУКУРУЗА“
Аутор и коаутор радова објављених у међународним и домаћим часописима.Служи се Енглеским и Немачким језиком.

Избор у звање

2013.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Пољопривредна техника

Докторат

2016
Пољопривредном факултет Универзитета у Приштини
биотехничке науке.механизација ратарске производње

Магистратура

2005.
Пољопривредни факултет Приштина
Механизација

Специјализација

-
-
-

Диплома

1996.
Пољопривредни факултет Земун
Ратарство

Пројекти

1. УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ.
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Београд.
Број пројекта и година реализације: ТР 20076, 2008-2010.

2. УНАПРЕЂЕЊЕ БИОТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ, ПОВЕЋАЊА ПРОДУКТИВНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА.
Носилац пројекта : Пољопривредни факултет, Београд .
Број пројекта и година реализације ТР 31051, 2010-2014.

Одабране референце

1.Milenković,Bojana,Barać ,S.,Biberdžić,M.(2006): Rezultati polsko laboratoriskih ispitivanja sejalica za
setvu kukuruza u Rasinskom okrugu.Vol.7.No1.,43-52. Agro-knowledge Juornal, Banja Luka.
2.Миленковић Бојана ,Бараћ,С. (2008):Утицај режима рада сетвених агрегата на дистрибуцију
Семена у реду и остварени склоп биљака кукуруза.бр.2,65-71.Пољопривредна техника,
Београд.
3. Миленковић Бојана,Бараћ,С. (2009): Испитивање прецизности сетве кукуруза у зависности од
брзине рада сетвених агрегата.бр.2,109-113.Пољопривредна техника, Београд.
4. Bojana Milenković, Barać,S.,Vuković,A. (2015): Mixer in feed production and homogeneity of feeds
at different mixing time. V International Coference “Research People and Actual Task on
Multidisciolinary Sciences” Lozenec,Bulgarian National Multidisciplinary Scientificit Netvork of the
Proffesional Society for Research work .Vol.2, pp.21-25
5. Bojana Milenković, Vuković,A., Barać,S.(2016): Influence of the operation speed self-propelled forage harvester on high cutting of whole plant corn silage. 5TH International Symposium on Agriculturals Sciences „AgroRes 2016“.175 str.Faculty of Agriculture,Banja Lukа
Основне студије-предмети
Механизација биљне производње (О)
Убирање пољопривредних производа (И)
Механизација убирања у воћарству и виноградарству (И)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети