ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Зоран Николић
Асистент са докторатом
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Воћарство и виноградарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Zoran
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Избор у звање

2020.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Воћарство

Докторат

2006.
Пољопривредни факултет Приштина
Воћарство

Магистратура

1996.
Земјоделски факултет Скопље
Воћарство

Специјализација

-
-
-

Диплома

1986.
Земјоделски факултет Скопље
Воћарство и виноградарство

Пројекти

-

Одабране референце

1.Николић, З., Селамовска Ана, Николић Катерина (2005): Добијање безвирусног садног материјала меристемским размножавањем јагодастих врста воћака. Зборник резимеа, II симпозијум о заштити биља у БиХ, 14-16.12.2005., 77-78, Теслић.
2.Nikolic Kаterina, Savic Nadica, Nikolic Z. (2005): The importance of integral protection of plants in preservation of soil. Земљиште и биљка, Vol. 54, No. 2, 125-132, Југословенско друштво за проучавање земљишта, Београд.
3.Nikolic, Z., Blagojevic, R., Mitic, A., Nikolic Katerina, Selamovska Ana (2011): The pomological properties at clones of oblacinska sour cherry in Porecje region. Proceedings of the Third Internacional Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences“, Volume 1., Lozenec, Bulgaria, 8-10 June, 2011, 246-249, Bulgarian National Multidisciplinary Scientific Netvork of the Professional Society for Research work, ISSN 1313-7735.
4.Николић Катерина, Селамовска Ана, Николић, З. Стојановић Маријана (2012): Утицај пропратне фауне и природних непријатеља јабукиног смотавца на квалитет јабуке. Зборник радова 2, Пети међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт”, Бања Лука, 06-09.09.2012., 182-186, Удружење “Здравље за све”, Бања Лука, Република Српска.
5.Селамовска Ана, Каракашова Љубица, Николић, З. (2012): Зимске традиционалне сорте крушака у Републици Македонији. Зборник радова 2, Пети међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт”, Бања Лука, 06-09.09.2012., 378-383, Удружење “Здравље за све”, Бања Лука, Република Српска,
6.Nikolic Katerina, Selamovska Ana, Gudzic, S., Nikolic, Z. (2011): The number and harmfulness of the leaf miner Leucoptera malifoliella Costa in the apple plantations of Southern Serbia. Proceedings of the Third Internacional Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences“, Volume 1., Lozenec, Bulgaria, 8-10 June, 2011, 164-168
7.Selamovska Ana, Nikolic Katerina, Nikolic, Z. (2011): Effects of rosets quality and planting date on rooting of fresh strawberry rosets. Proceedings of the Third Internacional Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences“, Volume 1., Lozenec, Bulgaria, 8-10 June, 2011, 169-172
Основне студије-предмети
Расадничарство (О)
Посебно воћарство II (О)
Посебно воћарство IV (О)
Мастер студије-предмети
Органска производња воћа (И)
Методе стварања и признавања сорти воћака (И)
Докторске студије-предмети