ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Биса Радовић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Ветеринарство
...
ФОТОГРАФИЈА
Bisa Radovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Биса В. Радовић, рођена је 11.12.1956. године у Горњем Милановцу. Одрасла је у Љигу где је завршила Основну школу и Гимназију. Школске 1975/76. године уписала студије Ветеринарског факултета, Универзитет у Београду у Београду и на истом дипломирала 10.03.1981. године. Постдипломске студије – магистеријум наука, завршила на Ветеринарском факултету, Универзитет у Београду у Београду 1991. године и одбранила магистарску тезу под називом:“ Изучавање времена осемењавања у току еструса крмача на концепцију, број опрашене и одгајене прасади у леглу“. На Факултету ветеринарске медицине, Универзитет у Београду 1997. године одбранила докторску дисертацију под називом:“ Прилог познавању бактеријиске етиологије синдрома маститис, метритис и агалакција крмача узгајаних на фармама“. Стручни испит положила 1984. године. Члан је Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и члан Стручног већа за биотехничке науке Универзитета у Приштини.Од 1981 – 1995. године ради у ПИК „Варваринско поље“ у Варварину као руководилац здравствене заштите и технолог редпродукције свиња. 1995. године заснива радни однос у звању асистета на Пољопривредном факултету, Универзитет у Приштини, Пришина где и сада ради у звању редовног професора од 2011. године, научна област Ветеринарство. Аутор је једне монографије, коаутор два уџбеника и једне монографије.Као аутор и коаутор објавила је већи број оргиналних научних радова. Удата је и мајка је две кћерке.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Ветеринарство

Докторат

1997.
Факултет ветеринарске медицине Београд
Ветеринарска медицина

Магистратура

1991.
Факултет ветеринарске медицине Београд
Ветеринарска медицина

Специјализација

-
-
-

Диплома

1981.
Факултет ветеринарске медицине Београд
Ветеринарска медицина

Пројекти

Пројекти у току:
Учесник на пројекту

1. Пројекат МНТР РС (2011 - 2020)
Број: 44007
Назив: ''Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримената и обсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима''
Руководилац пројекта: Проф. др Ћемал Доличанин

Пројекти у ранијем периоду:
Учесник на пројектима

1. Пројекат МПИЗЖС РС (2016)
Број: 680 - 00 - 22/1/16
2. Пројекат МНИТ, РС - 12М06 (2000 – 1995),
3. Пројекат МНИТ, РС - Б – 14 (1995 – 1990),
4. Пројекат МНИТ, РС - Б – 12 (1990 – 1985),
5. Међународни пројекат USAID, TR – KCBS, (2007)

Одабране референце

Ivan Pavlović, Valentina Milanović, Bisa Radović, Snežana Ivanović, Milan P. Petrović, Violeta Caro-Petrović, Jovan Bojkovski (2020): Tick fauna of small ruminants in sout part of Serbia, with emphasis to North Kosovo,Bulletin UASVM Veterinary Medicine, Cluj- Napoca, Vol. 77 (1), 38 - 42, ISSN 1834- 5270, doi: 10.15835
Bisa Radović, Valentina Milanović,jasmina janjić, Z. Spasić, B. Milošević, Ž. Savić, B. Jašović (2019): Fertility of Sjenica sheep, Proceedings of the Sixth International Congrence, Lozenec, Bulgaria, Vol. 1. 90 - 94, ISSN 1313 - 7735
Б.Радовић, Биса Радовић (2000):ГАЈЕЊЕ СВИЊА, Монографија националног значаја, Графика, Крушевац, CIP 636.4.08, ID = 81340172
Биса Радовић (2011): РАЗМНОЖАВАЊЕ СВИЊА, Монографија наионалног значаја, Крушевац, CIP 636.4.082 (075.8), ISBN 978 – 86- 914743 -0-0, COBISS.SR – ID 184966156
Биса Радовић, Стоја Јотанвић, Ђ. Савић, А. Нитовски (2011): БИОХЕМИСКИ ПАРАМЕТРИ КРВИ КРАВА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ У РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА РЕПРОДУКТИВНОГ ЦИКЛУСА, Ветеринарски гласник, Вол. 65, бр. 3 – 4, 191 -201, UDK 619(05), ISSN 0350 – 2457
Биса Радовић, Стоја Јотановић, М. Миленковић, А. Нитовски, В. Милановић (2011): МИКРОБИОЛОШКИ СТАТУС МЛЕЧНЕ ЖЛЕЗДЕ КРМАЧА У ПРВА ТРИ ДАНА ПО ПРАШЕЊУ, Veterrinary Jurnal of Republic of Srpska, Vol.XI, br./ No1, 84 – 88, UDK 619 (05), ISSN 1840 – 2887
Биса Радовић, Јасмина Јањић, М. Миленковић, Б. Јашовић, А. Нитовски, В. Милановић (2013): LEVAL BETA - CAROTENE AND VITAMIN A IN BLOOD SERUM OF PREGNANT AND HYGHLY LACTATING COWS FED WITH DIFFERENT COMPOSITIONS, Macedonian Jurnal Animal Scence, Vol3, No 2, 189- 192
Биса Радовић, Јасмина Јањић, Нитовски А., Валентина Милановић (2013): PRODUCTION OF MILC OF COWSIN THE MONTAIN GOLIJA, Procedinngs of the Fourth International Conference, Lozanec Bulgaria,Volume1, 116 – 119, ISSN 1313 – 7736
A, Nitovski, Stoja Jtanović, M. Milenković, Bisa Radović, Dragana Grčak, Valentina Milanović (2014): TEHNICL AND TEHNOLIGICAL PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF GUALL FAMILY FARM PIGS, International Jurnal of Agricultre Inovation &Research (IJAIR), Volume 2, Issue – 4, ISSN: 2319 – 1473
Основне студије-предмети
Зоохигијена (О)
Здравствена заштита домаћих животиња (И)
Репродукција домаћих животиња (И)
Мастер студије-предмети
Репродукција домаћих животиња (И)
Докторске студије-предмети
Специјална репродукција домаћих животиња (И)