ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Горан Максимовић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Економика пољопривреде са задругарством
...
ФОТОГРАФИЈА
Goran Maksimovic
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Основне студије: Правни факултет Крагујевац 2004.
Магистарска теза: ''Управљање менаџментом продаје'' Факултет за предузетнички бизнис Универзитета Унион Београд 2008. Докторска дисертација: ''Рурални развој као чинилац локалног економског развоја у Републици Србији'' Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду 2010.
Научна област, ужа научна област: Економија-аграрна економија, Економика пољопривреде са задругарством.

Избор у звање доцента: 01.12.2011 Пољопривредни факултет Лешак.
Члан Савета Пољопривредног факултета у Лешку од 01.01.2012 – 2019. године.
Члан Изборног већа Пољопривредног факултета у Лешку од 01.01.2012. године.
Члан ННВ-а Пољопривредног факултета у Лешку од 01.01.2012. године.
Шеф катедре за Агроекономију на Пољопривредном факултету у Лешку од 01.01.2012 . године Члан Председништва Научног друштва аграрних економиста Балкана (НДАЕБ) 2014.
Председник научног друштва аграрних економиста Балкана 2019 и даље
Члан развојне академије пољопривреде Србије 2019 и даље
Члан редакције и рецензент међународног часописа Економика пољопривреде м24 од 01.01.2012.
Ментор за одбрану докторске дисартације мр. Славке Митровић ''Допринос пољопривреде у развоју Србије''. Рад на дисартацији у току.
Ментор за одбрану докторске дисартације мр. Татјане Ивановић ''Унапређење рада пољопривредне саветодавне службе као чинилац економског развоја пољопривреде северног Косова''. Рад на дисартацији у току.
Ментор за одбрану магистарске тезе дипл. ецц. Иван Мичић ''Стратегија развоја производње свињског меса и његова економска оправданост''.
Члан рецезентне комисије за издавање практикума ''Организација пољопривредне производње'' аутора доц. др. Давид Јововић и асс. мр. Татјане Ивановић 2012.
Председник комисије за избор у звање др. Радомир Јовановић Пољопривредни факултет Лешак 2012

Аутор и коаутор више научних и стручних радова у међународним и водећим националним часописима као и на међународиним научним скуповима као и на скуповима националног значаја.

Објављени уџбеник :
Економика пољопривреде доц. др. Максимовић, Г. , проф. др. Пејановић, Р., проф. др. Његован, З. Пољопривредни факултет Лешак 2013.
Основи економије проф др Максимовић,Г, проф др Пејановић,Р,. Пољопривредни факултет у Лешку, 2019 год.

Обjављена монографија:
Механизми и специфичности функционисања понуде и тражње на туристичком тржишту Цвијановић; Д., Вујовић, С., Максимовић, Г. (2018): Развојна академија пољопривреде Србије,

Ожењен отац троје деце.

Избор у звање

2020.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Економика пољопривреде са задругарством

Докторат

2010.
Пољопривредни факултет Нови Сад
Аграрна економија

Магистратура

2008.
Факултет за предузетништво и бизнис Универзитета Унион
Предузетништво и бизнис

Специјализација

-
-
-

Диплома

2004.
Правни факултет Крагујевац
Права

Пројекти

Научни пројекат: “Стратегија развоја пољопривреде у српским срединама на Косову и Метохији“, уговор бр 559 од 26.07.2013.

Научни пројекат: “Унапређење узгоја домаћих животиња на малим пољопривредним газдинствима у брдско планинским пределима у области органске производње“, уговор бр.568 од 15.08.2016.

Научни пројекат: “Унапређење воћарске производње на малим пољопривредним газдинствима у затвореном простору“, уговор бр.944 од 08.11.2016.

Као део тима ФТН-а учествује тренутно у реализацији ERASMUS+ међународних пројеката: ELEMEND, NatRisk, SWARM, TRAFSAF, Потврда број 88/1 од 06.02.2020.

Одабране референце

1.Goran Maksimović, Srdjan Jović, Radomir Jovanović, Economic growth rate management by so by soft approach, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016,DOI; http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.08.063, ISSN: 0378-4371 Available online 29 August 2016.[SCI] Impact Factor: currently: 1.785.
2.Goran Maksimović, Srdjan Jović, Radomir Jovanović, Obrad Aničić, Management of health care expenditure by soft computing methodology, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, DOI; http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.08.035, ISSN: 0378-4371 Available online 26 August 2016.[SCI] Impact Factor: currently: 1.785.
3.Srđan Jović, Goran Maksimović, David Jovović, Appraisal of natural resources rents and economic development, Resources Policy, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.012, ISSN: 0301-4207Available online 28 October 2016, Volume 50, Decembar 2016, Pages 289–291. [SCI] Impact Factor: currently: 2.489.
4.Goran Maksimović, Valentina Milosavljević, Bratislav Ćirković, Božidar Milošević, Srđan Jović, Meysam Alizamir,Analyzing of economic growth based on electricity consumption from different sourcesanagement of health care expenditure by soft computing methodology, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, DOI:https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.174, ISSN: 0378-4371 Available online 10 May 2017. Volume 484, 15 October 2017, Pages 37–40., 2017.[SCI] Impact Factor: currently: 1.785.
5.Nikola Radivojević, Drago Cvijanović, Dejan Sekulic, Dejana Pavlovic, Srdjan Jovic, Goran Maksimović, (2019), Econometric model of non-performing loans determinants, Physica A: StatisticalMechanicsanditsApplications,2019, DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.01.015, ISSN: 0378-4371 Available online 15 January 2019, Volume 520, 15 April 2019, Pages 481–488., 2019.[SCI] Impact Factor: currently: 2.132
6.Pejanović Radovan, Demirović Dunja, Glavaš –Trbić Danica, Maksimović Goran, Tomaš- Simin Mirela. Clusters as a factor of competitiveness of rural tourism destinations in the Danube region of the Republic of Serbia. Tourism Economics,Appeared or available online: September 4, 2015. DOI:http://dx.doi.org/10.5367/te2015.0509ISSN 1354-8166 (print), 2044-0375 (online). https://journals.sagepub.com/doi/10.5367/te.2015.0509
7.Goran Maksimović, Tatjana Ivanović, Aleksandra Vujko. Self-employment of women trough associations in the rural areas of Sirinicka zupa.Economics of agriculture, N1 2019 Belgrade, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671, pages 251-265.
8.Goran Maksimović, Tatjana Ivanović, Bozidar Milošević, Dejan Sekulić. Factors of rural tourism development of Sirincka Zupa in Kosovo and Metohija.Economics of agriculture, N4 2019 Belgrade, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 27671, pages 1187-1199.
9.Goran Maksimović, Božidar Milošević.(2019): Agrotourism as a factor of rural development of Sirinić district in Kosovo and Metohija. Tourism in function of development of the Republic of Serbia ISBN 978-86-89949-39-1, ISBN 978-86-89949-37-7 COBISS.SR.-ID 276296460. Vrnjačka Banja, Serbia 30 May – 1 June, 2019 Page 172-574.
Основне студије-предмети
Основи економије (О)
Економика пољопривреде (О)
Мастер студије-предмети
Докторске студије-предмети