ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Славиша Гуџић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Заштита биља
...
ФОТОГРАФИЈА
Slavisa
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Славиша Гуџић рођен је 19.08.1965. године у Липљану. Основну и средњу школу је завршио у родном месту. На Пољопривредном факултету у Приштини (општи смер) дипломирао је 1988. године. Последипломске студије, група Фитопатологија, уписао је 1989. године на Земјоделском факултету у Скопљу. Одбранио је магистарску тезу под насловом: ’’Поважни болести на некои Новосадски хибриди сончоглед во условите на реонот Липљан-Косово'' дана 06.04.1995. године. Докторску дисертацију под насловом ''Отпорност неких НС-хибрида према проузроковачу угљенасте трулежи сунцокрета Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid’’ одбранио је дана 26.12.2001. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
На Пољопривредном факултету Универзитета у Приштини, као асистент приправник за предмет Фитопатологија, изабран je 01.10.1991. године. У звање асистента за исти предмет, изабран је 29.12.1995. године, у звање доцента 20.02.2002. године, у звање ванредног професора 17.03.2007. године и у звање редовног професора 07.07.2011. године.
Као аутор и коаутор, до сад је објавио преко 100 научних и стручних радова. Аутор је „Практикума из Фитопатологије“ и коаутор уџбеника „Болести воћака и винове лозе“, који су намењени студентима Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини. Члан је друштва за заштиту биља Србије.
Ожењен је, отац двоје деце

Избор у звање

2011
Пољопривредни факултет, Приштини
Заштита биља

Докторат

2001
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Фитопатологија

Магистратура

1995
Земјоделски факултет, Скопје
Фитопатологија

Специјализација

-
-
-

Диплома

1988
Пољопривредни факултет, Приштина
Општи смер

Пројекти

Пројекти које финансира Министарство за науку Републике Србије:

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (1996-2000)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Приштина
Руководилац пројекта: Проф. др Србобран Стојановић
Број пројекта: 12М06

2. ПРОИЗВОДЉА СВЕЖЕ МАЛИНЕ (2005-2007)
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта:
Број пројекта: ТР 341006

3. ИЗУЧАВАЊЕ ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ПОБОЉШАЊА ПРИНОСА И КВАЛИТЕТА СТРНИХ ЖИТА У РАЗЛИЧИТИМ ЕКОЛОШКИМ УСЛОВИМА (2010-2020 )
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Десимир Кнежевић
Број пројекта: ТР 31092

4. РАЗВОЈ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА СТРНИХ ЖИТА НА КИСЕЛИМ ЗЕМЉИШТИМА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ (2010-2020 )
Носилац пројекта: Пољопривредни факултет, Лешак
Руководилац пројекта: Проф. др Миодраг Јелић, проф. др Милан Биберџић
Број пројекта: ТР 31054

Пројекти које финансира Министарство за пољопривреду шумарство и водопривреду Републике Србије:
1. ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ГАЈЕЊА У ЦИЉУ ДОБИЈАЊА ЗДРАВСТЕВЕНО БЕЗБЕДНОГ ПОВРЋА (2011-2012)
Носилац пројекта: Агронишава Ниш
Руководилац пројекта: др Милић Војиновић
Број пројекта: АЕ071. The STAR Project

Одабране референце

Славиша Д. Гуџић, Србобран Д. Стојановић (2011): „Болести воћака и винове лозе“. Пољопривредни факултет Универзитета у Приштин, 1-137.

Славиша Д. Гуџић (2006): „Практикум из Фитопатологије“. Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини, 1-159.

Gudžić, S., Deletić, N., Aksić, M., Gudžić, N., Stojković, S., Nikolić, K., (2011): Attack intensity on some winter wheat cultivars by the causal agent of Septoria leaf blotch. 22nd International Symposium Food safety production, Trebinje, Bosna and Herzegovina, 19-25 June, 2011, 383-385.

Aksić Miroljub, Gudžić Slaviša, Deletić Nebojša, Gudžić Nebojša, Stojković Slaviša (2011): Tomato fruit yield and evapotranspiration in the conditions of south Serbia. Bulgarian Journal of Agricultura Science, 17: 150-157.

Deletić, N., Stojković, S., Gudžić, S., Đurić, V., Aksić, M. (2012): Genotypic specificity of some winterwheat traits and their effect on grain yield. Genetika, 44 (2): 249-258.

Gudžić Slaviša, Deletić Nebojša, Aksić Miroljub, Gudžić Nebojša, Nikolić Katerina, Stojković Slaviša (2013): Resistance of winter wheat cultivars to Puccinia triticina. Proceedings on the Fourth International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozenec, Bulgaria, 12-16 june 2013, Vol. 1, 51-55.

Gudžić Slaviša, Deletić Nebojša, Gudžić Nebojša, Aksić Miroljub, Katerina Nikolić, Stojković Slaviša (2014). Resistence of some winter wheat genotypes to puccinia leaf rust. Book of Proceedings, Fifth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2014“, Jahorina, 517-521.

Gudzić Slaviša, Deletić Nebojša, Gudzić Nebojša, Aksić Miroljub, Nikolić Katerina, Stojković Slaviša (2015): Incidence and attack intensity of wheat powder mildew in various mineral nutrition regimes after liming.Proceedings on the Fifth International Conference “Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences”, Lozenec, Bulgaria, 24-28 june 2015, Vol. 1, 29-33.

Gudžić Slaviša, DeletićNebojša, GudžićNebojša, Aksić Miroljub, Stojković Slaviša, Nikolić Katerina (2016): Powdery mildew and Septoria leaf blotch in wheat after pseudogley soil remediation. Safe food, Procedings XX International Eco conference, 28-30th September, Novi Sad, Serbia. p101-109.

Gudžić Slaviša, Deletić Nebojša, Nikolić Katerina, Aksić Miroljub, Gudžić Nebojša, Grčak Milosav, Grčak Dragan (2018): Occurrence of the Septoria leaf blotch causal agent in some winter wheat cultivars. Book of Proceedings, IX International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2018", 1040-1044.

Slavica Ćirić, Gordana Cvetković, Slaviša Stojković, Slaviša Gudžić (2018): Detection of PVY, PLRV and PVX potato viruses in some regions of Serbia. Comptes rendus de l'Academie bulgare des sciences, 71(4), 567-576.

Gudžić, N., Šekularac Gordana, Djikić, A., Djekić, V., Aksić, M., Gudžić, S. (2019): The Impact of the long-term fertilisation with mineral fertilisers on the chemical properties of Vertisol (central Serbia). Appl. Ecol. Env. Res., 17(5), 12385-12396.

Grčak, D., Grčak, M., Grčak, D., Đekić, V., Aksić, M., Nikolić, K., Gudžić, S. (2019): The Raspberry – An Analysis of Production in the Republic of Serbia from 2006 to 2016. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXIV, 47(2019); 19-25.
Основне студије-предмети
1. Фитопатологија ВВ и РП (3+2) обавезни
2. Општа фитопатологија (3+2) обавезни
3. Микозе биљака (3+2) обавезни
4. Бактериозе и вирозе биљака (3+2) обавезни
Мастер студије-предмети
1. Дијагноза биљних патогена - обавезни
2. Болести семена и садног материјала - изборни
Докторске студије-предмети
1. Селективност и фитотоксичност пестицида - изборни
2. Заштита биља у органској њивској производњи - изборни