ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Божидар Милошевић
Редовни професор
Универзитет у Приштини
Пољопривредни факултет
Сточарство и исхрана домаћих животиња
...
ФОТОГРАФИЈА
Bozidar
АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Биографија

Др Божидар Милошевић је рођен, 07. Јануара, 1974. године у Косову Пољу. Основну школу завршио је у родном месту, да би затим, уписао и 1992. године, завршио Средњу пољопривредну школу у Приштини. По одслужењу војног рока, 1993. године, уписује Пољопривредни факултет у Приштини, смер сточарство, те исти завршава у року, са просечном оценом 9,20. Магистарске студије завршава 2000. године, положивши све предвиђене испите са просечном оценом 10 и одбранивши магистарску тезу. Докторирао је 2002. године. На Пољопривредном факултету је од 1998. године, прешао пут од асистента приправника, до редовног професора. Завршио је и додатне постдипломске студије у Италији из области одрживе пољопривреде, а затим био и на додатном усавршавању у Немачкој, на универзитету Касел из области органске производње у сточарству. Био је на студијским боравцима, на Универзитетима земаља, као што су Република Ирска, Пољска, Шведска, Данска, Немачка и Италија. Такође, био је ангажован у настави на Медитеранском пољопривредном институту у Барију, и био ментор студентима те високошколске установе на вишим нивоима студија. Објавио је велики број научних и стручних радова, како у земљи, тако и у иностранству, а такође је био и сада је активни учесник научних пројеката финансираних од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Обављао је и обавља више функција на Факултету и Универзитету. Од страних језика потпуно је савладао енглески и руски језик. Ожењен је и отац два детета.

Избор у звање

2011.
Пољопривредни факултет Универзитета у Приштини
Сточарство и исхрана домаћих животиња

Докторат

2002.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство

Магистратура

2000.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство

Специјализација

2007.
Медитерански Институт Бари
Одрживи развој пољопривреде

Диплома

1997.
Пољопривредни факултет Приштина
Сточарство

Пројекти

1. Проучавање основа пољопривредне производње у агроеколошким условима косова и метохије. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина. Број пројекта и година реализације: 12М06, 1995-1999.

2. Резервни протеини семена поуздани маркери за идентификацију сорти и предвиђање технолошког квалитета.Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Приштина. ИПН 06-8152 Б, 2005-2007.

3. Примена савремених технологија у исхрани, репродукцији и здравственој заштити преживара у циљу њихове добробити и биосигурности. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет – Приштина. ТР-: 20015, 2008-2011,

4. Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара, руководилац – Зоран Ж. Илић (2011-2014) – 31001

Одабране референце

1. B. Milosevic, S. Ciric,N. Lalic,V. Milanovic,Z. Savic,I. Omerovic,V. Doskovic,S. Djordjevic, L. Andjusic, S. Ciric, N. Lalic, V. Milanovic, Z. Savic, I. Omerovcic, V. Doskovic, S. Djordjevic, L. ANdjusic. (2019). Machine learning application in growth and health prediction of broiler chickens, WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, 75, 3, pp. 401 - 410, 0043-9339, doi.org/10.1017/S0043933919000254.
2. Ciric Slavica, Stanisic Dragana, Milosevic Bozidar, Ilic Zoran, Spasic Zvonko Lj. (2018). Prevalence of extended spectrum beta-lactamases among Enterobacteriaceae isolated from intrahospital patients in Serbia. CURRENT SCIENCE, (2018), vol. 115 br. 11, str. 2071-2078
3. Ćirić, S., Milošević, B., Spasić, Z., Ilić, Z., Prodanović, D. (2018). Bottling Spring Water from a Serbian Mountain. Polish Journal of Environmental Studies, 27(2), 597-607. https://doi.org/10.15244/pjoes/75816
4. Ćirić, Slavica & Stanišic, D.I. & Miloševic, B.N. & Ilić, Zoran & Spasic, Zvonko. (2018). Prevalence of extended spectrum beta-lactamases among Enterobacteriaceae isolated from intrahospital patients in Serbia. Current science. 115. 2071-2078. 10.18520/cs/v115/i11/2071-2078.
5. Goran Maksimović, Valentina Milosavljević, Bratislav Ćirković, Božidar Milošević, Srđan Jović, Meysam Alizamir. (2017).Analyzing of economic growth based on electricity consumption from different sources. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, (2017), vol. 484 br. , str. 37-40
6. Slavica S. Ciric, Bozidar N. Milosevic, Zoran Z. Ilic, Zvonko LJ. Spasic, Nadica D. Tmusic. (2017).Bacterioplankton characteristics and water chemistry in two major tributaries of drinking water source, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (P S P), 26, 2a, pp. 1687 - 1697, 1018-4619, -1374200-, 2017.
7. Milanovic Valentina, Radovanovic Anita, Vasilijic Sasa, Mrvic Verica, Milosevic Bozidar . (2017). Histological and immunological Changes in Uterus During the Different Reproductive Stages at Californian Rabbit (Oryctolagus cuniculus), Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, -1, 1, 23, pp. 137 - 144, ISSN : 1300-6045 e-ISSN : 1309 - 2251, 636., DOI: 10.9775/kvfd.2016.16008, 2017.
8. Doskovic Vladimir, Bogosavljevic-Boskovic Snezana, Pavlovski Zlatica, Milosevic Bozidar, Skrbic Zdenka, Rakonjac Simeon, Petricevic Veselin. (2013). Enzymes in broiler diets with special reference to protease, WORLDS POULTRY SCIENCE JOURNAL, 69, 2, pp. 343 - 359, 0043-9339, 10.1017/S0043933913000342, 2013.
9. Zvonko Spasić, Božidar Milošević, Nebojša Lalić, Sonja Samardžić, Zoran Ilić, Bojana Ristanović. (2012). COMPARATION OF HEREDITY COEFFICIENTS OF PRODUCTIVE TRAITS IN THE POPULATION OF BLACK WHITE COWS. Genetika, Vol 44, No. 2, 317 - 324.
10.Slavica Ćirić, Zoran Ilić, Božidar Milošević, Jasmina Knežević, Zvonko Spasić, ABUNDANCE AND MORPHOTYPE DIVERSITY OF BACTERIOPLANKTON IN ĆELIJE RESERVOIR, SERBIA, Fresenius Environmental Bulletin, Fresenius Environmental Bulletin, 21, 6б, pp. 1647 - 1653, ISSN 1018-4619, 2012.
Основне студије-предмети
Биолошке основе сточарства (О)
Исхрана непреживара (О)
Мастер студије-предмети
Опште сточарство (О)
Исхрана непреживара (И)
Докторске студије-предмети
Методе научног рада (О)
Савремени концепти исхране непреживара (И)