• ПДФ

АКРЕДИТАЦИЈА 2021 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА I

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Зоологија I 3+2 6
2 Општа и неорганска хемија I 3+2 6
3 Механизација и аутоматизација у сточарству I 3+2 6
4 Одржива пољопривреда I 3+3 6
5 Основи економије I 3+2 6
6 Анатомија домаћих животиња II 3+2 6
7 Органска хемија II 3+2 6
8 Анализа података применом софтверских алата II 3+2 6
9 Крмно биље II 3+2 6
10 Микробиологија II 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
11 Биохемија III 3+2 6
12 Биолошке основе сточарстваа III 3+2 6
13 Физиологија домаћих животиња III 3+2 6
14 Основи исхране домаћих животиња III 3+2 6
15 Изборни предмет 1 III 3+2 6
16 Генетика и оплемењивање домаћих животиња IV 3+2 6
17 Познавање и технологија сточне хране IV 3+2 6
18 Економика пољопривреде IV 3+2 6
19 Исхрана преживара IV 3+2 6
20 Изборни предмет 2 IV 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
21 Исхрана непреживара V 3+2 6
22 Коњарство V 3+2 6
23 Зоохигијена V 3+0 5
24 Органско сточарство V 3+2 6
25 Изборни предмет 3 V 2+2 5
26 Практична обука 1 V 6 3
27 Производња и технологија млека V 3+2 6
28 Овчарство и козарство VI 3+2 6
29 Изборни предмет 4 VI 3+2 6
30 Практича обука 2 VI 6 4

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
31 Говедарство VII 4+2 6
32 Организација пољопривредне производње VII 2+2 6
33 Трошкови и калкулације у пољопривреди VII 2+2 6
34 Изборни предмет 5 VII 3+2 6
35 Практична обука 3 VIII 6 3
36 Свињарство VIII 3+2 6
37 Живинарство VIII 3+2 6
38 Изборни предмет 6 VIII 3+2 6
39 Завршни рад 1 VIII 3+0 4
39 Завршни рад 2 VIII 0+3 4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Заштита животне средине III 3+2 6
2 Енглески језик III 3+2 6
3 Здравствена заштита домаћих животиња III 3+2 6
4 Биосигурност на фармама III 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
5 Квалитет хране за животиње V 2+2 5
6 Гајење лековитог биља V 2+2 5
7 Тржиште и маркетинг пољ. производа VI 3+2 6
8 Генетички ресурси у сточарству VI 3+2 6
9 Писање и презентација научних радова VI 3+2 6
10 Изградња и опремање објеката у сточарству VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
11 Прерада млека VII 3+3 6
12 Закони и прописи у зоотехници VII 3+3 6
13 Посебно ратарство VIII 3+2 6
14 Репродукција домаћих животиња VIII 3+2 6
15 Пчеларство VIII 3+2 6
16 Ливаедарство са пашњаштвом VIII 3+2 6

 

АКРЕДИТАЦИЈА 2014

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА I

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Зоологија I 3+2 6
2 Општа и неорганска хемија I 3+2 6
3 Механизација и аутоматизација у сточарству I 3+2 6
4 Математика и информатика I 3+3 6
5 Основи економије I 3+2 6
6 Анатомија домаћих животиња II 3+2 6
7 Органска хемија II 3+2 6
8 Статистика II 3+2 6
9 Крмно биље II 3+2 6
10 Микробиологија II 3+2 6
 
 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
11 Биохемија III 3+2 6
12 Познавање и технологија сточне хране III 3+2 6
13 Физиологија домаћих животиња III 4+2 6
14 Изборни предмет 1 III 3+2 6
15 Основи исхране домаћих животиња III 3+2 6
16 Биолошке основе сточарства IV 3+2 6
17 Генетика  IV 3+2 6
18 Зоохигијена IV 3+2 6
19 Исхрана преживара IV 3+2 6
20 Изборни предмет 2 IV 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
21 Исхрана непреживара V 3+2 6
22 Живинарство V 3+2 6
23 Енглески језик V 3+0 5
24 Поп. генетика и оплем. д. животиња V 3+2 6
25 Изборни предмет 3 V 3+2 6
26 Радна пракса  V+ 45 3
27 Економика пољопривреде VI 3+2 6
28 Коњарство VI 3+2 6
29 Овчарство и козарство VI 3+2 6
30 Изборни предмет 4 VI 3+2 6
31 Производна пракса  VI+ 45 4

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
31 Говедарство VII 3+2 6
32 Организација сточарске производње VII 3+2 6
33 Трошкови и калкулације VII 3+2 6
34 Изборни предмет 5 VII 3+2 6
35 Производња и технологија млека VIII 3+2 6
36 Свињарство VIII 3+2 6
37 Изборни предмет 6 VIII 3+2 6
38 Завршни рад VIII   15
39 Технолошка пракса VIII 45 3
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА II

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Репродукција домаћих животиња III 3+2 6
2 Механизација за убирање и спремање сточне хране III 3+2 6
3 Здравствена заштита домаћих животиња III 3+2 6
4 Одржива пољопривреда IV 3+2 6
5 Заштита човекове средине IV 3+2 6
6 Биосигурност на фармама IV 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА III

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
7 Квалитет хране за животиње V 3+2 6
8 Органско сточарство V 3+2 6
9 Тржиште и маркетинг пољ. производа VI 3+2 6
10 Гајење препелица и нојева VI 3+2 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-ГОДИНА IV

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
11 Пчеларство VI 3+2 6
12 Писање и презентација радова VII 3+2 6
13 Прерада млека VII 3+2 6
14 Закони и прописи у зоотехници VIII 3+2 6
15 Посебно ратарство VIII 3+2 6
16 Рибарство VIII 3+2 6
17 Завршни рад VIII    

file icon pdf Исходи учења и компетенције студената

file icon pdf Књига наставника и сарадника

file icon pdf Књига предмета

Последње ажурирано среда, 08 јун 2022 13:25