• ПДФ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-СТОЧАРСТВО

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-СЕМЕСТАР I

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Физиологија домаћих животиња I 3+2 6
2 Опште сточарство I 3+2 6
3 Изборни предмет 1 I 3+2 6

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ-СЕМЕСТАР II

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Храна за домаће животиње II 3+1 6
2 Изборни предмет 2 II 3+1 6
3 Изборни предмет 3 II 3+1 6
4 Стручна пракса (45) II 45 4
5 Израда дипломског рада II 20 20
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-СЕМЕСТАР I

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Гајење говеда I 3+1 6
2 Гајење оваца и коза I 3+1 6
3 Гајење свиња I 3+1 6
4 Гајење живине I 3+1 6
5 Гајење коња I 3+1 6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-СЕМЕСТАР II

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Репродукција домаћих животиња II 3+1 6
2 Исхрана преживара II 3+1 6
3 Исхрана непреживара II 3+1 6
4 Селекција и оплемењивање домаћих животиња II 3+1 6

file icon pdf Исходи учења и компетенције студената

file icon pdf Књига наставника и сарадника

file icon pdf Књига предмета

Последње ажурирано уторак, 21 јун 2016 08:31