• ПДФ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

АКРЕДИТАЦИЈА 2021

МОДУЛ-ЗАШТИТА БИЉА 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Дијагноза биљних патогена I 3+2 6
4 Интегрална заштита биља I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II 13
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Фитофармација II 3+2 6
2 Болести семена и садног материјала II 3+2 6

МОДУЛ-ГАЈЕЊЕ РАТАРСКИХ БИЉАКА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Системи обраде земљишта I 3+2 6
4 Агротехника жита и зрнених махуњача I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II  4 13
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Гајење лековитог биља II 3+2 6
2 Агротехника индустријског биља II 3+2 6
3 Гајење ораничних крмних биљака II 3+2 6

МОДУЛ-ГАЈЕЊЕ ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Производња поврћа на отвореном I 3+2 6
4 Производња поврћа у заштићеном протору I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II  4 13
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Механизација убирања повртарских производа II 3+2 6
2 Биљни генетички ресурси II 3+2 6

МОДУЛ-ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Генетичке методе у оплемењивању биљака I 3+2 6
4 Посебно оплемењивање ратарских и повртарских биљака I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II  4 13
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Генетички ресурси и биодиверзитет II 3+2 6
2 Производња семена ратарских и повртарских биљака II 3+2 6

МОДУЛ-ПОМОЛОГИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Пројектовање воћњака I 3+2 6
4 Биолошке основе чувања воћа I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II  4 13
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Органска производња воћа II 3+2 6
2 Методе стварања и признавања сорти воћака II 3+2 6

МОДУЛ-АМПЕЛОЛОГИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Пројектовање винограда I 3+2 6
4 Системи гајења винове лозе I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II  4 13
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Методе стварања и признавања сорти в.лозе II 3+2 6
2 Берба и чување грожђа II 3+2 6

 

АКРЕДИТАЦИЈА 2014

МОДУЛ-ЗАШТИТА БИЉА 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Дијагноза биљних патогена I 3+1 6
4 Интегрална заштита биља I 3+1 6
5 Дипломски рад II 1 6
6 Изборни предмет II 2+1 6
7 Стручна пракса II 45 4
8 Дипломски рад II   2
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Фитофармација II 2+1 6
2 Болести семена и садног материјала II 2+1 6

МОДУЛ-ГАЈЕЊЕ РАТАРСКИХ БИЉАКА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Системи обраде земљишта I 3+1 6
4 Агротехника жита и зрнених махуњача I 3+1 6
5 Дипломски рад I 1 6
6 Изборни предмет II 2+1 6
7 Стручна пракса II 45 4
8 Дипломски рад II   20
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Гајење лековитог биља II 2+1 6
2 Агротехника индустријског биља II 2+1 6
3 Гајење ораничних крмних биљака II 2+1 6

МОДУЛ-ГАЈЕЊЕ ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Производња поврћа на отвореном I 3+1 6
4 Производња поврћа у заштићеном протору I 3+1 6
5 Дипломски рад I 1 6
6 Изборни предмет II 2+1 6
7 Стручна пракса II 45 4
8 Дипломски рад II   20
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Механизација убирања ратарских и повртарских производа II 2+1 6
2 Биљни генетички ресурси II 2+1 6

МОДУЛ-ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Генетичке методе у оплемењивању биљака I 3+1 6
4 Посебно оплемењивање ратарских и повртарских биљака I 3+1 6
5 Дипломски рад I 1 6
6 Изборни предмет II 2+1 6
7 Стручна пракса II 45 4
8 Дипломски рад II   20
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Генетички ресурси и биодиверзитет II 2+1 6
2 Производња семена ратарских и повртарских биљака II 2+1 6

МОДУЛ-ПОМОЛОГИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Пројектовање воћњака I 3+1 6
4 Биолошке основе чувања воћа I 3+1 6
5 Дипломски рад I 1 6
6 Изборни предмет II 2+1 6
7 Стручна пракса II 45 4
8 Дипломски рад II   20
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Органска производња воћа II 2+1 6
2 Методе стварања и признавања сорти воћака II 2+1 6

МОДУЛ-АМПЕЛОЛОГИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Пројектовање винограда I 3+1 6
4 Системи гајења винове лозе I 3+1 6
5 Дипломски рад I 1 6
6 Изборни предмет II 2+1 6
7 Стручна пракса II 45 4
8 Дипломски рад II   20
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета  Сем.  Часова ЕСПБ
1 Методе стварања и признавања сорти в.лозе II 2+1 6
2 Берба и чување грожђа II 2+1 6

 

МОДУЛ-ЗАШТИТА БИЉА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Дијагноза биљних патогена I 3+2 6
4 Интегрална заштита биља I 3+2 6
5 Изборни предмет

II

3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7 Мастер рад-истраживачки рад II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II 4 13

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Фитофармација II 3+2 6
2 Болести семена и садног материјала II 3+2 6

МОДУЛ-ГАЈЕЊЕ РАТАРСКИХ БИЉАКА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Системи обраде земљишта I 3+2 6
4 Агротехника жита и зрнених махуњача I 3+2 6
5 Изборни предмет

II


3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7

Мастер рад-истраживачки рад


II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II 4 13

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Гајење лековитог биља II 3+2 6
2 Агротехника индустријског биља II 3+2 6
3 Гајење ораничних крмних биљака II 3+2 6

МОДУЛ-ГАЈЕЊЕ ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Производња поврћа на отвореном I 3+2 6
4 Производња поврћа у заштићеном протору I 3+2 6
5 Иборни предмет

II


3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7

Мастер рад-истраживачки рад


II 15 13
8 Дипломски рад II 4 13

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Механизација убирања повртарских производа II 3+2 6
2 Биљни генетички ресурси II 3+2 6

МОДУЛ-ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Генетичке методе у оплемењивању биљака I 3+2 6
4 Посебно оплемењивање ратарских и повртарских биљака I 3+2 6
5 Изборни предмет II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7

Мастер рад-истраживачки рад

II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II 4 13

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Генетички ресурси и биодиверзитет II 3+3 6
2 Производња семена ратарских и повртарских биљака II 3+2 6

МОДУЛ-ПОМОЛОГИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Пројектовање воћњака I 3+2 6
4 Биолошке основе чувања воћа I 3+2 6
5

Изборни предмет

II 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7

Мастер рад-истраживачки рад


II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II 4 13

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Органска производња воћа II 3+2 6
2 Методе стварања и признавања сорти воћака II 3+2 6

МОДУЛ-АМПЕЛОЛОГИЈА

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Плодност земљишта и исхрана биљака I 3+2 6
2 Наводњавање биљака I 3+2 6
3 Пројектовање винограда I 3+1 6
4 Системи гајења винове лозе I 3+1 6
5 Изборни предмет I 3+2 6
6 Стручна пракса II 6 4
7

Мастер рад-истраживачки рад

II 15 13
8 Мастер рад-израда и одбрана II 4 13

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Бр. Назив предмета Сем. Часова ЕСПБ
1 Методе стварања и признавања сорти винове лозе II 3+2 6
2 Берба и чување грожђа II 3+2 6

 

 

Последње ажурирано среда, 06 октобар 2021 11:56