Савет

  • ПДФ

Орган управљања Факултета је Савет Факултета.

Савет Факултета има 21-ог члана од којих су 12 представника Факултета (11 представника из реда наставног особља и 1 представник из реда ненаставног особља), 6 представника оснивача које именује Влада Републике Србије и 3 представника из реда студената Факултета које бира Студентски парламент Факултета.

 

Председник Савета Факултета је:

Проф. др Слађана Јанковић


Чланови Савета из реда наставника су:

1. Доц. др Владан Ђурић

2. Доц. др Јасмина Јањић

3. Доц. др Слађана Јанковић

4. Доц. др Татјана Ивановић 

5. Проф. др Драгана Грчак

6. Доц. др Љиљана Анђушић

7. Проф. др Небојша Гуџић

8. Асс др Бојана Миленковић 

9. Проф. др Надица Тмушић 

10. Проф. др Бранислав Кнежевић

11. Асс Драган Грчак 

 

12. Јовановић Тијана, мас. инж.пољ

 

Чланови Савета које именује оснивач:

 

1. Доц. др Александар Божовић 

2. Саша Петровић, дипл. правник

3. Дарко Гурешић, дипл. професор физичког васпитања

4. Марко Ракић, дипл. инжењер пољопривреде 

5. Јовица Башчаревић, спец. струковни економиста

6. Зоран Тодић, спец. струковни економиста

 

Чланови Савета из реда студената:


1. Марко Базић, студент  

2. Лазар Караџић, студент 

 

3. Анастасија Бојанић, студент  

 

 

 

1 Доц. др Владан Ђурић
2 Доц. др Јасмина Јањић
3 Доц. др Слађана Јанковић
4 Доц. др Татјана Ивановић 
5 Проф. др Драгана Грчак
6 Доц. др Љиљана Анђушић
7 Проф. др Небојша Гуџић
8 Асс др Бојана Миленковић 
9 Проф. др Надица Тмушић 
10 Проф. др Бранислав Кнежевић
11 Асс Драган Грчак 
12 Јовановић Тијана, мас. инж.пољ
Последње ажурирано четвртак, 01 јун 2023 11:52