Мастер-Докторске

Распореди предавања и испита, као и остала документа везана за мастер и докторске академске студије.

Сортирање докумената је по абецедном реду. Кликом на поља у заглављу колона може се извршити сортирање према потреби.

# Датотеке Преузето пута Креирано
1 Испитни рок Август 2012-Мастер 1552 14.06.2012
2 Испитни рок октобар 2012 1646 05.09.2012
3 Испитни рок септембар 2012 1433 05.09.2012
4 Испитни рокови август, септембар и октобар 1796 29.05.2013
5 Конкурс за упис докторских академских студија 2018/19 1127 13.09.2018
6 Конкурс за упис докторских академских студија школске 2021/22 817 06.10.2021
7 Конкурс за упис мастер академских студија 2018/19 1282 13.09.2018
8 Конкурс за упис мастер академских студија школске 2020/21 1236 16.09.2020
9 Конкурс за упис на докторске академске студије 2014/2015 1640 01.10.2014
10 Конкурс за упис на докторске академске студије 2016/17 2689 22.09.2016
11 КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2017/2018 1213 04.10.2017
12 Конкурс за упис на докторске студије 2122 06.10.2011
13 Конкурс за упис на докторске студије 1725 09.10.2012
14 Конкурс за упис на докторске студије 1861 22.09.2013
15 Конкурс за упис на мастер академске студије 2112 06.10.2011
16 Конкурс за упис на мастер академске студије 2014/2015 1764 01.10.2014
17 Конкурс за упис на мастер академске студије 2016/17 2170 22.09.2016
18 КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2017/2018 1447 04.10.2017
19 Конкурс за упис на мастер академске студије 2021.22 840 16.09.2021
20 Конкурс за упис на мастер акдемске студије 562 07.09.2023
Страна 1 од 6